ZARYBNENIE

JÚL 2023 - ZARYBNENIE NÁSADOU KAPRA K-3

JÚN 2023 - ZARYBNENIE NÁSADOU KAPRA K-3

APRÍL 2023 - ZARYBNENIE PLÔDIKOM PSTRUHA POTOČNÉHO


NOVEMBER 2022 - ZARYBNENIE ŠŤUKOU


NOVEMBER 2022 - ZARYBNENIE TROFEJNÝM KAPROM


NOVEMBER 2022 - ZARYBNENIE ZUBÁČOM


NOVEMBER 2022 - ZARYBNENIE TROFEJNÝM KAPROM


OKTÓBER 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU AMURA, ZUBÁČA A LIEŇA


OKTÓBER 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU KAPRA K-3


OKTÓBER 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU JALCA HLAVATÉHO


SEPTEMBER 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU PSTRUHA POTOČNÉHO A LIPŇA


JÚL 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU KAPRA K-3


JÚN 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU KAPRA K-3


JÚN 2022 -  NÁSADA ROČNÉHO PSTRUHA POTOČNÉHO


MÁJ 2022 - MIEŇ SLADKOVODNÝ


NOVEMBER 2019 - TROFEJNÝ KAPOR


JÚN 2019 - JEDNOROČNÁ NÁSADA PSTRUHA POTOČNÉHO


MAREC 2019 - NÁSADA BOLEŇA DRAVÉHO


MAREC 2019 - NÁSADA KAPRA K3


MAREC 2019 - NÁSADA PSTRUHA POTOČNÉHO Pp1+


ZARYBNENIE - MAREC 2019 - TROFEJNÝ KAPOR


OKTÓBER 2018 - DVOJROČNÁ NÁSADA ZUBÁČA


NOVEMBER 2017 - TROFEJNÝ KAPOR


NOVEMBER 2015 - TROFEJNÝ KAPOR + K3


MAREC 2014 - NÁSADA KAPRA K1, K2, K3