ZARYBNENIE

NOVEMBER 2022 - ZARYBNENIE ŠŤUKOU

NOVEMBER 2022 - ZARYBNENIE TROFEJNÝM KAPROM

NOVEMBER 2022 - ZARYBNENIE ZUBÁČOM

NOVEMBER 2022 - ZARYBNENIE TROFEJNÝM KAPROM

OKTÓBER 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU AMURA, ZUBÁČA A LIEŇA

OKTÓBER 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU KAPRA K-3

OKTÓBER 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU JALCA HLAVATÉHO

SEPTEMBER 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU PSTRUHA POTOČNÉHO A LIPŇA

JÚL 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU KAPRA K-3

JÚN 2022 - ZARYBNENIE NÁSADOU KAPRA K-3

JÚN 2022 -  NÁSADA ROČNÉHO PSTRUHA POTOČNÉHO

MÁJ 2022 - MIEŇ SLADKOVODNÝ

NOVEMBER 2019 - TROFEJNÝ KAPOR

JÚN 2019 - JEDNOROČNÁ NÁSADA PSTRUHA POTOČNÉHO

MAREC 2019 - NÁSADA BOLEŇA DRAVÉHO

MAREC 2019 - NÁSADA KAPRA K3

MAREC 2019 - NÁSADA PSTRUHA POTOČNÉHO Pp1+

ZARYBNENIE - MAREC 2019 - TROFEJNÝ KAPOR

OKTÓBER 2018 - DVOJROČNÁ NÁSADA ZUBÁČA

NOVEMBER 2017 - TROFEJNÝ KAPOR

NOVEMBER 2015 - TROFEJNÝ KAPOR + K3

MAREC 2014 - NÁSADA KAPRA K1, K2, K3