ZARYBNENIE

ZARYBNENIE - MÁJ 2022 - MIEŇ SLADKOVODNÝ 2022

ZARYBNENIE - NOVEMBER 2019 - TROFEJNÝ KAPOR

ZARYBNENIE - JÚN 2019 - JEDNOROČNÁ NÁSADA PSTRUHA POTOČNÉHO

ZARYBNENIE - MAREC 2019 - NÁSADA BOLEŇA DRAVÉHO

ZARYBNENIE - MAREC 2019 - NÁSADA KAPRA K3

ZARYBNENIE - MAREC 2019 - NÁSADA PSTRUHA POTOČNÉHO Pp1+

ZARYBNENIE - MAREC 2019 - TROFEJNÝ KAPOR

ZARYBNENIE - OKTÓBER 2018 - DVOJROČNÁ NÁSADA ZUBÁČA

ZARYBNENIE - NOVEMBER 2017 - TROFEJNÝ KAPOR

ZARYBNENIE - NOVEMBER 2015 - TROFEJNÝ KAPOR + K3

ZARYBNENIE - MAREC 2014 - NÁSADA KAPRA K1, K2, K3