ZÁPISNICE Z ROKOVANIA VÝBORU 2023

Zápisnica z rokovania výboru 18.5. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 20.4. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 28.3. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 24.2. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 13.1. 2023