HOSPODÁRSKE SPRÁVY A SUMÁRE ZA ROK 2022

Celkové zarybnenie v roku 2022


Správa hlavného hospodára MO SRZ Jelšava - 2022