MO SRZ JELŠAVA

ÚDAJE O ORGANIZÁCII

MO SRZ Jelšava, základná organizácia č. 504

Železničná 238, Jelšava, 049 16 

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405

( Slovenská sporiteľňa a.s. )

VÝBOR

JUDr. Marko RUS

predseda

+421 908 805 545

marko.rus@ske.sk

MUDr. Milan NANDRÁŽI

podpredseda

+421 905 656 602

nandrazi57@gmail.com

Ing. Jaroslav URBAN

tajomník

+421 908 333 349

jaroslav.urban80@gmail.com

MVDr. Ladislav MOGYORÓDI

hospodár

+421 915 935 886
lmlm1@azet.sk 

Michal HUDÁK

hospodár

+421 910 565 022

hudak.michal5@gmail.com

Michal CAPÍK

hospodár

Milan MICSKY

pokladník

+421 905 917 340

Ing. Gabriel BENČÖ

člen výboru

Ľuboš KROČKO

člen výboru

Peter DOBŠINSKÝ

člen výboru

Ing. Radoslav KLIMON

člen výboru

RYBÁRSKA STRÁŽ

Bc. Marián PAŠIAK

vedúci rybárskej stráže

+421 915 063 642

MUDr. Milan NANDRÁŽI

člen

+421 905 656 602


Ján BOLDIŠ

člen


Róbert LISOŇ

člen


Ján KROČKO

člen


Ing. Jaroslav URBAN

člen


František JESENÁK

člen


Emil BELÁN

člen



MVDr. Ladislav MOGYORÓDI

člen



Ing. Milan NANDRÁŽI

člen



Attila SZEKEREŠ

člen


DISCIPLINÁRNA KOMISIA


Ján BRZÁČ

člen


Ing. Martin BELAŇ

predseda


Bc. Marián PAŠIAK

člen


Ing. Martin LUKÁŠ

člen

KONTROLNÁ KOMISIA


Ing. Maroš REKEN

predseda


Ivan SZABÓ

člen


Eduard PETROVIČ

člen

Vaše otázky a postrehy pre kontrolnú komisiu píšte na mailovú adresu: kkomisia@srz-jelsava.sk

ÚČTOVNÍCTVO

Dana DEBNÁROVÁ

účtovníčka