MO SRZ JELŠAVA

ÚDAJE O ORGANIZÁCII

MO SRZ Jelšava, základná organizácia č. 504

Železničná 238, Jelšava, 049 16 

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405

( Slovenská sporiteľňa a.s. )

VÝBOR

JUDr. Marko RUS

predseda

+421 908 805 545

marko.rus@ske.sk

MUDr. Milan NANDRÁŽI

podpredseda

+421 905 656 602

nandrazi57@gmail.com

Ing. Jaroslav URBAN

tajomník

+421 908 333 349

jaroslav.urban80@gmail.com

Erik GULÁK

hospodár

+421 908 261 323

MVDr. Ladislav MOGYORÓDI

hospodár

+421 915 935 886
lmlm1@azet.sk 

Michal HUDÁK

hospodár

+421 910 565 022

hudak.michal5@gmail.com

Pavel HOZA

hospodár

Michal CAPÍK

hospodár

Milan MICSKY

pokladník

+421 915 830 641

Bc. Jaroslav ŠESTINA

účtovník

+421 907 336 433

Ing. Gabriel BENČÖ

člen výboru

RYBÁRSKA STRÁŽ

Bc. Marián PAŠIAK

vedúci rybárskej stráže

+421 915 063 642

MUDr. Milan NANDRÁŽI

člen

+421 905 656 602


Ján BOLDIŠ

člen


Róbert LISOŇ

člen


Ján KROČKO

člen


Ing. Jaroslav URBAN

člen


František JESENÁK

člen


Emil BELÁN

členMVDr. Ladislav MOGYORÓDI

členIng. Milan NANDRÁŽI

člen


DISCIPLINÁRNA KOMISIA


Peter DOBŠINSKÝ

predseda


Ján BRZÁČ

člen


Ing. Martin BELAŇ

člen


Ľuboš KROČKO

člen


Ing. Martin LUKÁŠ

člen

KONTROLNÁ KOMISIA


Ing. Maroš REKEN

predseda


Ivan SZABO

člen


Eduard PETROVIČ

člen

Vaše otázky a postrehy pre kontrolnú komisiu píšte na mailovú adresu: kkomisia@srz-jelsava.sk

NÁVRHOVÁ KOMISIA


Mgr. Ladislav MIKUŠ

predseda


Ing. Milan NANDRÁŽI

člen