BRIGÁDY

Pre dospelých (mimo dôchodcov, muži nad 65 rokov, ženy nad 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP) je povinnosť odpracovať dve brigády.

Pre mládež od 15 do 18 rokov je povinnosť odpracovať jednu brigády.

UPOZORNENIE:

Za neodpracovanú brigádu je poplatok: 

- u dospelých 2x 25,00 € 

- u mládeže 1x 25 € 

NAPLÁNOVANÉ BRIGÁDY

VN Gemerské Teplice

Termín: 20. máj 2023 o 8:00 hod.

Potrebné pracovné náradie: pracovný odev, rukavice, krovinorez, hrable

Pracovný dozor: p. Michal Hudák