BRIGÁDY

Pre dospelých (mimo dôchodcov, muži nad 65 rokov, ženy nad 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP) je povinnosť odpracovať dve brigády.

Pre mládež od 15 do 18 rokov je povinnosť odpracovať jednu brigádu.

UPOZORNENIE:

Za neodpracovanú brigádu je poplatok: 

- u dospelých 2x 25,00 € 

- u mládeže 1x 25 € 

NAPLÁNOVANÉ BRIGÁDY

VN Gemerské Teplice

Termín: 4. máj 2024 o 8:00 hod.

Potrebné pracovné náradie: krovinorez, hrable, rukavice

Pracovný dozor: p. hospodár Michal Hudák 

VN Miková

Termín: 18. máj 2024 o 8:00 hod.

Potrebné pracovné náradie:

Pracovný dozor: 

VN Gemerské Teplice

Termín: 27. júl 2024 o 8:00 hod.

Potrebné pracovné náradie:

Pracovný dozor: 

VN Miková

Termín: 3. august 2024 o 8:00 hod.

Potrebné pracovné náradie:

Pracovný dozor: 

VN Miková

Termín: 28. september 2024 o 8:00 hod.

Potrebné pracovné náradie:

Pracovný dozor: 

VN Gemerské Teplice

Termín: 5. október 2024 o 8:00 hod.

Potrebné pracovné náradie:

Pracovný dozor: 

Brigády bude možné odpracovať aj mimo hlavných termínov, tie budú vypísané na oficiálnej webovej stránke a na facebook stránke MO SRZ Jelšava. Výroba a osádzanie hniezd pre zubáče, zarybňovanie a zlovovanie PP na Chyžnianskom potoku.