BRIGÁDY

Pre dospelých (mimo dôchodcov, muži nad 65 rokov, ženy nad 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP) je povinnosť odpracovať 2x po 8 hodín brigády.

Pre mládež od 15 do 18 rokov je povinnosť odpracovať 1x 8 hodín brigády.

UPOZORNENIE:

Za neodpracovanú brigádu je poplatok: 

- u dospelých 2x 25,00 € (2 x 8 hod.)

- u mládeže 10 € (8 hod.)

Príspevok na zarybnenie za neodpracovanú brigádu za 8 hod. je možné poukázať z daní z príjmov 2% zaplatenej dane, ktorá je min. 25€. Vyhlásenie odovzdať pri platbe za povolenku.

NAPLÁNOVANÉ BRIGÁDY

VN Gemerské Teplice

Termín: 23. júl 2022 (sobota) o 7:00 hod.

Potrebné pracovné náradie: kosačky, vidly, hrable, pracovné rukavice, brigádnicky preukaz

Pracovný dozor: p. Homola

VN Miková

Termín: 6. august 2022 (sobota) o 8:00 hod.

Potrebné pracovné náradie: krovinorez, motorová píla, pracovné rukavice, brigádnicky preukaz

Pracovný dozor: p. Mogyoródi, p. Gulák


Prípadné zmeny v opatreniach vlády SR v súvislosti s COVID-19, resp. mimoriadne brigády, budú včas zverejnené na webovej stránke.