HOSPODÁRSKE SPRÁVY A SUMÁRE 2020

Správa hlavného hospodára MO SRZ Jelšava - 2020


Správa vedúceho rybárskej stráže MO SRZ Jelšava - 2020


Návrh na uznesenie členskej schôdze MO SRZ Jelšava - 2021


Správa činnosti výboru MO SRZ Jelšava - 2020


Správa o hospodárení MO SRZ Jelšava - 2020


Správa kontrolnej komisie MO SRZ Jelšava - 2020