FOTOGRAFIE Z BRIGÁD

OSADENIE NOV´ÉHO STOLA S LAVICAMI - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(20. apríl 2024)


NATIERANIE STOLOV A LAVÍC, ODSTRAŇOVANIE POŠKODEN´ÝCH MÓL, TERÉNNE ÚPRAVY - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(13. apríl 2024)


ÚPRAVA LOVNÝCH MIEST A PARKOVACÍCH PLÔCH - VN MIKOVÁ

(6. apríl 2024)


ÚPRAVA PRÍSTUPOVEJ CESTY - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(5. apríl 2024)


VÝROBA A OSADENIE NOVÉHO STOLA S LAVICAMI - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(30. marec 2024)


ÚPRAVA LOVNÝCH MIEST - VN MIKOVÁ

(23. marec 2024)


OPRAVA PRÍSTUPOVEJ CESTY - VN MIKOVÁ

(18. september 2023)


OPRAVA PRÍSTUPOVEJ CESTY - VN MIKOVÁ

(9. september 2023)


OPRAVA PRÍSTUPOVEJ CESTY - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(31. august 2023)


KOSENIE BREHOV A ÚPRAVA MÓL - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(20. máj 2023)


KOSENIE HRÁDZE - VN MIKOVÁ

(6. apríl 2023)


REKONŠTRUKCIA MÓL A STOLOV, ZBER ODPADU - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(29. apríl 2023)


ÚPRAVA TOKU CHYŽŇANSKÉHO POTOKA PRED ZARYBNENÍM PLÔDIKOM PSTRUHA POTOČNÉHO

(20. apríl 2023)


JARNÉ PRIKRMOVANIE REVÍROV - VN MIKOVÁ, VN GEMERSKÉ TEPLICE

(6. apríl 2023)


JARNÁ BRIGÁDA  - VN MIKOVÁ

(25. marec 2023)


VÝROBA A OSADENIE HNIEZD PRE VÝTER ZUBÁČA - VN MIKOVÁ

(24. marec 2023)


JESENNÉ PRIKRMOVANIE REVÍROV - VN MIKOVÁ, VN GEMERSKÉ TEPLICE

(23. september 2022)


POVRCHOVÁ ÚPRAVA MÓL - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(16. máj 2022)


REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA NOVÉHO MÓLA - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(24. apríl 2022)


KOSENIE A VYPAĽOVANIE RÁKOSIA - VN GEMERSKÉ TEPLICE

(15. január 2022)


VÝROBA A OSADENIE HNIEZD PRE VÝTER ZUBÁČA NA VN MIKOVÁ A VN GEMERSKÉ TEPLICE (31. marec 2021)


OSADENIE STOLOV S LAVICAMI NA VN GEMERSKÉ TEPLICE (25. apríl 2020)


JESENNÁ MINI BRIGÁDA NA VN GEMERSKÉ TEPLICE (16. november 2019) OSADENIE STOLA S LAVICAMI


VÝSTAVBA NOVÉHO MÓLA A SCHODÍKOV NA VN MIKOVÁ (6. júl 2019)


KOSENIE A VYPAĽOVANIE RÁKOSIA - VN GEMERSKÉ TEPLICE (5.-6. január 2019)


KOSENIE, OSADENIE SCHODÍKOV, STOLA S LAVICOU, ÚPRAVA LOVNÝCH MIEST A PRÍSTUPOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ - VN MIKOVÁ A OR MURÁŇ (5. máj 2018)


KOSENIE OKOLIA, OSADZOVANIE STOLOV S LAVICAMI, ÚPRAVA LOVNÝCH MIEST A PRÍSTUPOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ - VN GEMERSKÉ TEPLICE (28. apríl 2018)


ÚPRAVA BREHOV A LOVNÝCH MIEST - VN GEMERSKÉ TEPLICE (15. apríl 2018)


ZBER ODPADU - VN GEMERSKÉ TEPLICE (14. apríl 2018)


VÝSTAVBA MÓLA - VN GEMERSKÉ TEPLICE (1. apríl 2017)


ZBER ODPADU - VN GEMERSKÉ TEPLICE (18. marec 2017)


VYPAĽOVANIE RÁKOSIA - VN GEMERSKÉ TEPLICE (7. január 2017)


VÝSTAVBA MÓL, POSEDENÍ A WC - GEMERSKÉ TEPLICE (2016-2017)


VÝROBA HNIEZD ZUBÁČA - VN MIKOVÁ / VN GEM. TEPLICE (21. marec 2014)


VÝSADBA STROMČEKOV - VN GEMERSKÉ TEPLICE (15. marec 2014)