UZNESENIA Z ČLENSKEJ SCHÔDZE MO

Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 25. 3. 2018


Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 7. 4. 2019


Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava 2021


Zápisnica z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 3.4. 2022


Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava 2022


Zápisnica z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 26.2. 2023


Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava 2023