SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. 12. 2023 na adresu MO SRZ Jelšava.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín skúšok pre nových členov: 27. mája 2023 (sobota) o 14:00 v reštaurácii Balaton v Revúcej

Je potrebné si priniesť so sebou písacie potreby, farebný zvýrazňovač a poznámkový blok.

Poplatok za školenie: 15

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov: 

- deti 10€

- mládež od 15 rokov a dospelí 100€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.