ZÁPISNICE Z ROKOVANIA VÝBORU 2022

Zápisnica z rokovania výboru 5.5. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 16.5. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 13.6. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 19.9. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 26.10. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 23.11. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 9.12. 2022