PSTRUHOVÉ REVÍRY

Muráň č. 2 (3-2360-4-1)

- voda lososová, pstruhová

- čiastkové povodie rieky Muráň od cestného mosta pri obci Gemerské Teplice po hať pri obci Mokrá Lúka

- vrátane prítokov - Suchý potok, Stredný potok, Mníšanský potok, Múrok, Jordán, Suchá, Lovnický potok

- dĺžka 14 km (cca 8 ha)

- platia povolenia OPM, MPP

- lov všetkých rýb je zakázaný od 1. októbra do 15. apríla