PRIHLÁŠKY A ŽIADOSTI

Prihláška za člena MO SRZ Jelšava


Žiadosť o prestup člena z / do inej organizácie


Žiadosť o prerušenie členstva

Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 31. marca pre daný kalendárny rok v dvoch vyhotoveniach.