CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV 2022

Kaprová miestna - dospelí

40€

Kaprová miestna - zľavnená 

(ženy, dôchodcovia, ZŤP, mládež)

37€

Kaprová miestna - deti

14€

Kaprová zväzová - dospelí

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

40€

Kaprová - zväzová - deti

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky! 

10€

Pstruhová doplnková

20€

Členská známka - dospelí

35€

Členská známka - mládež

17€

Členská známka - deti

1€ 

Záznam o úlovkoch

0,50€

Rybársky poriadok

0,50€

UPOZORNENIE:

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.