CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV 2024

Pri výdaji povolení prosím predložte: členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4cm.

Členská známka musí byť uhradená do termínu 31. marca 2024.

Manipulačný poplatok v hodnote 3 € je účtovaný pri každej objednávke, taktiež pri dokupovaní povolení do konca mája.

Cenník:

Členská známka deti: 1€

Členská známka mládež: 17€

Členská známka dospelý: 50 €

Kaprová miestna dospelý (všetci členovia: dospelí, ZŤP, ženy): 45 €

Kaprová miestna deti (6-14 rokov): 14€

Kaprová miesta deti (3-5 rokov) – 0€

Kaprová zväzová dospelý: 75€

Lipňová zväzová dospelý: 70€

Pstruhová miestna dospelý: 30€

Pstruhová miestna deti (3-14 rokov): 15€

UPOZORNENIE:

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.