NAŠE REVÍRY

KAPROVÉ REVÍRY

VN Miková (3-5390-1-1)

- voda kaprová

- bočná vodná nádrž, ostatná vodná plocha

- vodná plocha nádrže s rozlohou 46 ha nádrže pri obci Revúcka Lehota

- platia povolenia OPM, MPK

- lov povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky

- horná lovná miera kapra rybničného - 65cm

- lov a privlastnenie kapra rybničného povolený celoročne

- horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami a priestor na vodnej hladine od tabúľ k prítoku označený bójkami je CHRO - celoročný zákaz lovu rýb

- lov na rybku a na prívlač zakázaný od 15. marca do 31. mája

VN Gemerské Teplice (3-5030-1-1)

- voda kaprová

- vodná plocha nádrže s rozlohou 12 ha pri obci Gemerské Teplice

- platia povolenia OPM, MPK

- horná lovná miera kapra rybničného - 65cm

- lov povolený od 1. júna do 14. marca nasledujúceho roku

- všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája

VN Jelšava - Odkalisko (3-5140-1-1)

- voda kaprová

- vodná plocha dvoch nádrží (odkaliskové nádrže) s rozlohou 0,8 ha pri meste Jelšava

- platia povolenia OPM, MPK

- horná lovná miera kapra rybničného - 65cm

- lov povolený od 1. júna do 14. marca nasledujúceho roku

- všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája

OR Muráň - Bandžura (3-2650-1-1)

- voda kaprová

- vodná plocha odstaveného ramena s rozlohou 1,2 ha pri obci Lubeník

- platia povolenia OPM, MPK

- horná lovná miera kapra rybničného - 65cm

- lov povolený od 1. júna do 14. marca nasledujúceho roku

- všeobecný zákaz lovu od 15. marca do 31. mája

Muráň č. 1 (3-2350-1-1)

- voda kaprová

- čiastkové povodie rieky Muráň od ústia rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice

- vrátane prítokov - Hlavište, Prihradzanský potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok

- dĺžka 20 km (cca 37 ha)

- platia povolenia OPM, MPK, ZPK

- lov povolený po celý rok

- lov na rybku a na prívlač zakázaný od 15. marca do 31. mája

PSTRUHOVÉ REVÍRY

Muráň č. 2 (3-2360-4-1)

- voda lososová, pstruhová

- čiastkové povodie rieky Muráň od cestného mosta pri obci Gemerské Teplice po hať pri obci Mokrá Lúka

- vrátane prítokov - Suchý potok, Stredný potok, Mníšanský potok, Múrok, Jordán, Suchá, Lovnický potok

- dĺžka 14 km (cca 8 ha)

- platia povolenia OPM, MPP

- lov všetkých rýb je zakázaný od 1. októbra do 15. apríla

CHOVNÉ REVÍRY

Chyžniansky potok (3-0460-4-2)

- voda lososová, pstruhová

- potok Chyžné od ústia do rieky Muráň pri obci po pramene vrátane Kozieho potoka jeho pravý prítok

- dĺžka 8 km (cca 2 ha)

- chovný revír - lov rýb ZAKÁZANÝ!