ZÁKONY A LEGISLATÍVA

Zákon o rybárstve 216 / 2018 (Platný od 1. januára 2019)


Vyhláška 381 / 2018 k zákonu o rybárstve (Platná od 1. januára 2019)


Stanovy SRZ 2022


Zákon o ochrane prírody 543 / 2002


Usmernenie č. 2602/674/16-Sekr. pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ


Usmernenie vo veci denného úlovku


Rybársky poriadok pre držiteľov kaprového zväzového povolenia 2022


Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava platný od 1. 1. 2023


Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava pre držiteľov hosťovacieho povolenia na VN Miková platný od 1. 1. 2023


Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a) 

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb 

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)


Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov


Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. 1. 2020