VOLEBNÝ PORIADOK A PRÍLOHY

Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí MO SRZ 2022

Volebný poriadok ZO SRZ platný od 1. januára 2022


Prílohy k volebnému poriadku ZO SRZ.

Príloha č. 1 - Návrh kandidáta


Príloha č. 2 - Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta