KONTROLNÁ KOMISIA


Ing. Maroš REKEN

predseda


Ivan SZABO

člen


Eduard PETROVIČ

člen

Vaše otázky a postrehy pre kontrolnú komisiu píšte na mailovú adresu: kkomisia@srz-jelsava.sk