POVOLENKY A POPLATKY

CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV 2023

Pri výdaji povolení prosím predložte: členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4cm.

Členská známka musí byť uhradená do termínu 31. marca 2023.

Manipulačný poplatok v hodnote 3 € je účtovaný pri každej objednávke, taktiež pri dokupovaní povolení do konca mája.

Cenník rybárskych povolení na rok 2023 si môžete stiahnuť cez odkaz nižšie. 

UPOZORNENIE:

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.

OBJEDNÁVKY RYBÁRSKYCH POVOLENÍ 2023

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Vašimi údajmi. Vyplnenú objednávku treba doniesť k predajcovi povolení, alebo poslať na emailovú adresu srzjelsava.objednavky@gmail.com

Objednávkový formulár

Po spracovaní Vašej vyplnenej objednávky a zaplatení poplatkov obdržíte povolenie na rybolov.

Pri výdaji povolení predložte: členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4 cm. Manipulačný poplatok v hodnote 3 € je účtovaný pri každej objednávke, taktiež pri dokupovaní povolení do konca mája.

TERMÍNY PREDAJA POVOLENÍ 2023

Predaj povolení na rok 2023 sa uskutoční po individuálnej dohode v prvej bytovke za hypermarketom LIDL (vedľa parkoviska) na prízemí v agentúre Confidence.

Adresa: Sládkovičova 59/3, 05001 Revúca.

Platby za povolenky sa vykonávajú aj prevodom na účet MO SRZ Jelšava.

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405 - do poznámky uviesť celé meno.

HOSŤOVACIE POVOLENIA 2023

Hosťovacie povolenie je možné zakúpiť u p. Ing. Martinkoviča v obci Revúcka Lehota.

Tel. č.: +421 903 296 247 

Na VN Gemerské Teplice nie je možné zakúpiť hosťovacie povolenie.

SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. 12. 2023 na adresu MO SRZ Jelšava.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín skúšok pre nových členov: 27. mája 2023 (sobota) o 14:00 v reštaurácii Balaton v Revúcej

Je potrebné si priniesť so sebou písacie potreby, farebný zvýrazňovač a poznámkový blok.

Poplatok za školenie: 15€

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov:

- deti 10€

- mládež od 15 rokov a dospelí 100€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.