POVOLENKY A POPLATKY

CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV 2024

Pri výdaji povolení prosím predložte: členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4cm.

Členská známka musí byť uhradená do termínu 31. marca 2024.

Manipulačný poplatok v hodnote 3 € je účtovaný pri každej objednávke, taktiež pri dokupovaní povolení do konca mája.

Cenník:

Členská známka deti: 1€

Členská známka mládež: 17€

Členská známka dospelý: 50 €

Kaprová miestna dospelý (všetci členovia: dospelí, ZŤP, ženy): 45 €

Kaprová miestna deti (6-14 rokov): 14€

Kaprová miesta deti (3-5 rokov) – 0€

Kaprová zväzová dospelý: 75€

Lipňová zväzová dospelý: 70€

Pstruhová miestna dospelý: 30€

Pstruhová miestna deti (3-14 rokov): 15€

UPOZORNENIE:

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.

OBJEDNÁVKY RYBÁRSKYCH POVOLENÍ 2024

Povolenie na rybolov je možné objednať elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára.  Vyplnenú objednávku treba doniesť k predajcovi povolení, alebo poslať na emailovú adresu srzjelsava.objednavky@gmail.com

Objednávkový formulár

Po spracovaní Vašej vyplnenej objednávky a zaplatení poplatkov obdržíte potvrdzovací email o správnosti, resp. nesprávnosti a až potom uskutočníte platbu za objednávku. Po zaplatení si môžete ísť v uvedených termínoch prevziať povolenie na rybolov.

Pri výdaji povolení predložte: členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4 cm. Manipulačný poplatok v hodnote 3 € je účtovaný pri každej objednávke, taktiež pri dokupovaní povolení do konca mája.

TERMÍNY PREDAJA POVOLENÍ 2024

Predaj povolení na rok 2024 sa uskutoční po individuálnej dohode v prvej bytovke za hypermarketom LIDL (vedľa parkoviska) na prízemí v agentúre Confidence.

Adresa: Sládkovičova 59/3, 05001 Revúca.

Platby za povolenky sa vykonávajú aj prevodom na účet MO SRZ Jelšava.

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405 - do poznámky uviesť celé meno.

Povolenie na rybolov bude možné zakúpiť už 29. 12. 2023 o 15:00 - 17:00 hod. a následne každú stredu do konca mesiaca máj o 15:00 - 17:00 hod.

HOSŤOVACIE POVOLENIA 2024

Hosťovacie povolenie je možné zakúpiť u p. Ing. Martinkoviča v obci Revúcka Lehota.

Tel. č.: +421 903 296 247 

Na VN Gemerské Teplice nie je možné zakúpiť hosťovacie povolenie.

Pre členov rady SRZ:

Kaprová denná miestna - VN Miková - 20 EUR
Pstruhová denná miestna - dospelí - Muráň č. 2 - 15 EUR
Pstruhová denná miestna - deti 3 - 14 rokov - Muráň č. 2 - 3 EUR

ŽIADOSŤ O ČLENSTVO A SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. 12. 2023 na korešpondenčnú adresu MO SRZ Jelšava alebo mailom na adresu jaroslav.urban80@gmail.com, marko.rus@ske.sk.

Žiadosti budú schvaľované na januárovom zasadnutí výboru. O výsledku prijatia, resp. neprijatia budete oboznámení.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín školenia pre nových členov: 12. marec 2024 o 18:00 hod.
 
Termín skúšok: 26. marec 2024 o 18:00 hod.

Bližšie informácie o školení a kontakt na školiteľa dostanú uchádzači čoskoro na svoju mailovú adresu.

Je potrebné si priniesť so sebou písacie potreby, farebný zvýrazňovač a poznámkový blok.

Poplatok za školenie: 15€

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov:

- deti 10€

- mládež od 15 rokov a dospelí 100€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.

ODOVZDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV

Oznamuje členom MO SRZ Jelšava, že povolenie na rybolov pre rok 2023 je potrebné odovzdať najneskôr do 15. januára 2024.

Povolenie je možné odovzdať na nasledovných miestach:

- schránka na predajni Slovenský RYBÁR v Revúcej

- Mestský úrad v Jelšave

- schránka na plechovej búde na náradie na VN Miková

UPOZORNENIE: Členovi, ktorí neodovzdá povolenie do 15. januára 2024, nebude vydané povolenie na nasledujúcu sezónu 2024!

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.