POVOLENKY A POPLATKY

CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV 2022

Kaprová miestna - dospelí

40€

Kaprová miestna - zľavnená

(ženy, dôchodcovia, ZŤP, mládež)

37€

Kaprová miestna - deti

14€

Kaprová zväzová - dospelí

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

40€

Kaprová zväzová - deti

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

10€

Pstruhová doplnková

20€

Členská známka - dospelí

35€

Členská známka - mládež

17€

Členská známka - deti

1€ 

Záznam o úlovkoch

0,50€

Rybársky poriadok

0,50€

UPOZORNENIE:

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.

TERMÍNY PREDAJA POVOLENÍ 2022

Objednávanie, platby a výdaj rybárskych povolení pre členov MO Jelšava sa bude vykonávať z dôvodu účtovnej závierky v roku 2022, výhradne prostredníctvom telefónu od 3. januára u p. Miroslava Rusa na tel. č.: 0908 044 694, kde bude možné povolenia objednať v dňoch: pondelok, streda a piatok od 17:00 do 19:00 hod.

Platby za povolenky sa vykonávajú len prevodom na účet MO SRZ Jelšava.

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405 - do poznámky uviesť celé meno.

Od uskutočnenia prevodu sa najskôr po 7 kalendárnych dňoch informovať o uskutočnení prevodu. Výdaj povoleniek len v uvedených dňoch v Jelšave (za mestským domom kultúry - kolkáreň):

06.01. 2022 v čase 14:00-15:00

13.01. 2022 v čase 14:00-15:00

20.01. 2022 v čase 14:00-15:00

27.01. 2022 v čase 14:00-15:00

03.02. 2022 v čase 14:00-15:00

10.02. 2022 v čase 14:00-15:00

17.02. 2022 v čase 14:00-15:00

24.02. 2022 v čase 14:00-15:00

03.03. 2022 v čase 14:00-15:00

10.03. 2022 v čase 14:00-15:00

17.03. 2022 v čase 14:00-15:00

24.03. 2022 v čase 14:00-15:00

Pri preberaní povoleniek dodržiavať všetky protipandemické bezpečnostné a hygienické nariadenia vlády (rúška, odstupy, ruky)!

HOSŤOVACIE POVOLENIA 2022

Hosťovacie povolenie je možné zakúpiť len na VN Miková u p. Ing. Martinkoviča v obci Revúcka Lehota.

Tel. č.: +421 903 296 247

Cena: 20 € / deň

SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. marca 2022 na adresu MO SRZ Jelšava.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín skúšok pre nových členov je stanovený na 11. máj 2022 (streda) o 17:00 hod. v pizzérii Balaton v Revúcej.

Je potrebné si doniesť so sebou písacie potreby, poznámkový blok.

Poplatok za školenie: 15€

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov:

- deti 10€

- mládež od 15 rokov a dospelí 100€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.