VÝBOR

JUDr. Marko RUS

predseda

+421 908 805 545
marko.rus@ske.sk

MUDr. Milan NANDRÁŽI

podpredseda

+421 905 656 602

nandrazi57@gmail.com

Ing. Jaroslav URBAN

tajomník

+421 908 333 349
jaroslav.urban80@gmail.com 

Erik GULÁK

hospodár

+421 908 261 323

MVDr. Ladislav MOGYORÓDI

hospodár

+421 915 935 886
lmlm1@azet.sk 

Michal HUDÁK

hospodár

+421 910 565 022

hudak.michal5@gmail.com

Pavel HOZA

hospodár


Michal CAPÍK

hospodár

Milan MICSKY

pokladník

+421 915 830 641

Bc. Jaroslav ŠESTINA

účtovník

+421 907 336 433

Ing. Gabriel BENČÖ

člen výboru