VÝBOR

JUDr. Marko RUS

predseda

+421 908 805 545
marko.rus@ske.sk

MUDr. Milan NANDRÁŽI

podpredseda

+421 905 656 602

nandrazi57@gmail.com

Ing. Jaroslav URBAN

tajomník

+421 908 333 349
jaroslav.urban80@gmail.com 

MVDr. Ladislav MOGYORÓDI

hospodár

+421 915 935 886
lmlm1@azet.sk 

Michal HUDÁK

hospodár

+421 910 565 022

hudak.michal5@gmail.com

Michal CAPÍK

hospodár

Milan MICSKY

pokladník

+421 905 917 340

Ing. Gabriel BENČÖ

člen výboru

Ľuboš KROČKO

člen výboru

Peter DOBŠINSKÝ

člen výboru

Ing. Radoslav KLIMON

člen výboru