HOSŤOVACIE POVOLENIA 2023

Hosťovacie povolenie je možné zakúpiť u p. Ing. Martinkoviča v obci Revúcka Lehota.

Tel. č.: +421 903 296 247 

Na VN Gemerské Teplice nie je možné zakúpiť hosťovacie povolenie.