HOSŤOVACIE POVOLENIA 2022

Hosťovacie povolenie je možné zakúpiť len na VN Miková u p. Ing. Martinkoviča v obci Revúcka Lehota.

Tel. č.: +421 903 296 247 

Cena: 20 € / deň