ODOVZDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV

Oznamuje členom MO SRZ Jelšava, že povolenie na rybolov pre rok 2023 je potrebné odovzdať najneskôr do 15. januára 2024.

Povolenie je možné odovzdať na nasledovných miestach:

- schránka na predajni Slovenský RYBÁR v Revúcej

- Mestský úrad v Jelšave

- schránka na plechovej búde na náradie na VN Miková

UPOZORNENIE: Členovi, ktorí neodovzdá povolenie do 15. januára 2024, nebude vydané povolenie na nasledujúcu sezónu 2024!

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.