PRETEKY DETÍ - VN MIKOVÁ

Rybárske preteky detí do 15 rokov v sprievode dospelej osoby sa uskutočnia 26. 5. 2024 v nedeľu na revíri č. 3-5390-1-1 VN Miková.

7:15 - 8:00 - prezentácia pretekárov

8:00- 8:30 - privítanie, oboznámenie s pravidlami

9:00 - 12:00 - priebeh pretekov

Výdaj lístkov na občerstvenie aj pre nesúťažiacich členov MO je do 9:00. Pre úspešných súťažiacich sú pripravené zaujímavé ceny a po pretekoch na Vás čaká guláš + tombola s hodnotnými cenami.