PRETEKY DETÍ - VN GEMERSKÉ TEPLICE

Rybárske preteky detí do 15 rokov v sprievode dospelej osoby sa uskutočnia 28. 5. 2022 v sobotu na revíri č. 3-5030-1-1 VN Gemerské Teplice.

8:00 - 8:15 - prezentácia pretekárov

8:30 - 11:30 - priebeh pretekov

Po ukončení pretekov je koniec lovu. Pre mladých súťažiacich sú pripravené pekné ceny.