NÁVRHOVÁ KOMISIA


Mgr. Ladislav MIKUŠ

predseda


Ing. Milan NANDRÁŽI

člen